مسئول بلاگ

دسامبر 13, 2023

چرا باید از اطلاعات وب سایت خود بکاپ تهیه کنیم؟

امروزه اطلاعات یکی از مهم ترین ابزارهای شرکت ها برای رشد و سودآوری است. اما باید توجه کنیم که این عنصر بسیار مهم یعنی اطلاعات نیازمند […]
دسامبر 10, 2023

شبکه های کامپیوتری

شبکه کامپیوتری ارتباطی بین دو یا چند دستگاه شبکه مانند کامپیوترها، روترها و سوئیچ ها برای به اشتراک گذاشتن منابع شبکه است به عبارت دیگر مفهوم […]